Lietuvos chemikų draugija (LChD)

Ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos chemikus, mokslininkus, inžinierius, dėstytojus, mokytojus bei visus besidominčius šia mokslo sritimi.

LChD siekia skatinti domėtis chemijos mokslu, viešinti ir pristatyti chemiją bei chemijos technologijas visuomenei, vystyti ryšius su kitų šalių mokslininkais, organizuoti konferencijas bei seminarus.

LChD įsteigta 2017 m. Šios organizacijos pirmininke 2022 m. vasario mėn. išrinkta prof. (HP) dr. Almira Ramanavičienė, taip pat išrinkti nauji valdybos nariai. Šiuo metu LChD vienija 110 narius iš skirtingų Lietuvos mokslo ir švietimo institucijų bei asociacijų. Nuo 2023-ųjų metų LChD tampa Europos chemikų asociacijos (EuChemS) nare.

LChD istorija

Tarpukario Lietuvoje daug žymių visuomenės veikėjų buvo chemikai, kurie užėmė aukštas pareigas. Pažymėtini profesorius Antanas Purėnas, buvęs Lietuvos universiteto sekretorius 1933 – 1938 m., vėliau – rektorius 1940 – 1941 m., Ignas Končius, kuriam, prijungus Vilniaus kraštą prie Lietuvos 1939 m., teko užduotis perimti Vilniaus universiteto valdymą, profesorius Kazys Daukšas, kuris 1940 m. ėmė vadovauti Vilniaus universiteto Chemijos fakultetui, ir daugelis kitų.

Lietuvos chemikų draugija susikūrė 1959 m. Pirmuoju draugijos pirmininku buvo išrinktas akademikas Juozas Matulis, ilgametis Lietuvos mokslų akademijos prezidentas (1946 – 1984 m.). 1960 – 1982 m. Draugijai vadovavo Vilniaus universiteto profesorius Kazys Daukšas, o nuo 1982 iki 1988 m. – Termoizoliacijos instituto direktorius profesorius Antanas Kaminskas. Vėliau draugijos veikla nutrūko.

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos chemikų draugija iš naujo steigėsi 2017 metais. Jos pirmininku išrinktas Vilniaus universiteto docentas Rimantas Vaitkus. Nuo 2022 metų Lietuvos chemikų draugijai vadovauja profesorė Almira Ramanavičienė.