Veikla

Trumpai apie veiklas

Lietuvos chemikų draugija yra nevyriausybinė organizacija, kurios juridinis statusas – asociacija. Ji vienija Lietuvos chemikus. Lietuvos chemikų draugijos nariais gali būti ir juridiniai asmenys. Draugijos veiklos tikslai yra:

 • Viešinti chemijos mokslą ir chemijos technologijas visuomenėje;
 • Šviesti ir konsultuoti visuomenę chemijos mokslo ir chemijos technologijų klausimais;
 • Organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, suaugusiųjų švietimą, kvalifikacijos kėlimą savo nariams ir kitiems asmenims;
 • Skatinti mokinius domėtis chemijos mokslu ir cheminėmis technologijomis, skatinti rinktis chemiko profesiją;
 • Dalyvauti organizuojant Lietuvos moksleivių, Baltijos šalių ir tarptautines chemijos olimpiadas;
 • Leisti LChD leidinius ir kitaip viešinti LChD veiklą;
 • Atstovauti LChD užsienio šalyse ir giminingose chemikų organizacijose.

Pastaraisiais metais pagrindinės mūsų veiklos yra:

 • Tarptautinių konferencijų organizavimas;
 • Lietuvos chemikų draugijos atstovavimas EuChemS.
 • Mokslo populiarinimas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėse;
 • Seminarų organizavimas.